Autors Nosaukums Datums Lasīt tālāk
Inga Andronova,
GFK absolvente
PREČU IMPORTA DARĪJUMU UZSKAITE UN TO ATSPOGUĻOŠANA SIA “DINLATS” GRĀMATVEDĪBĀ Rīga, LKA: 15.03.2024. Prezentācija (.pdf)
Rūdolfs Grūbe
RVKL21 students
AIZDEVUMU PIEŠĶIRŠANA PERSONĀLAM UN TO UZSKAITE SIA "N" GRĀMATVEDĪBĀ Rīga: 25.11.2023. Prezentācija (.pdf)

Jurijs Baibakovs,
RNL21 students

GRĀMATVEDIS UZŅĒMUMA PĀREJAS APSTĀKĻOS

Rīga: 09.12.2022. Prezentācija (PDF)
Renāte Indrika, GFK lektore International Financial Reporting Standards Panevēža: 28.09.2022. IFRS (.pdf)
Ingūna Strautiņa, GFK lektore Working across cultures Šiauliai: 28.09.2022. Communication (.pdf)
Una Jirgensone, LVRTC |Korporatīvās komunikācijas daļas reklāmas vadītāja eParaksta rīki un to izmantošanas iespējas Rīga: 23.09.2022. Par eParakstu (.pdf)
Pieteikties šeit
Laila Kelmere, GFK docente Pieredzes stāsts par nākotnes izaicinājumiem grāmatveža darbā Rīga: 03.03.2022. Profesijas izaicinājumi (.pdf)
Nadežda Nadīna Šersta Ieteikumi veiksmīgai prezentācijai Rīga: 26.02.2022. Prezentācijas materiāls (.pdf)
Latvijas Bankas ekonomisti un eksperti Ekonomikas un finanšu politikas tēmas Rīga: 2020.-2022. https://www.makroekonomika.lv/lapa/vieslekcijas-augstskolas

Sandra Dzilna,
RNL19 studente

Evaluation of doubtful and bad debts, creation of provisions, recording and presentation
in the accounting of a company
Šiauliai: 06.05.2021. Debts (pdf)

Renāte Indrika,
GFK lektore

Features of state financial support to the small business sector in the Republic of Latvia Panevēža: 21.10.2021. Financial support (pdf)

Angelina Tjurina,
GFK docente

Система электронного декларирования Sanktpēterburga: 24.11.2021. Система электронного декларирования (pdf)

Renāte Indrika,
GFK lektore

Особенности влияния законодательной поддержки на развитие сектора малого и среднего бизнеса в Латвийской Республике Rīga: 10.12.2021. MVU (pdf)

Baiba Kasparoviča,
RKL20 studente

Grāmatvedības ārpakalpojumu darba organizācija UN attīstība Rīga: 10.12.2021. Grāmatvedība (pdf)

Renāte Indrika,
GFK lektore

Kā pievienot balss ziņojumus Jūsu prezentācijai Rīga: 28.12.2021. Jūsu prezentācija (pdf)

Māra Jēkabsone,
Ginta Zalcmane

Latvijas Nacionālā bibliotēka: resursi un pakalpojumi koledžu mācībspēkiem un studentiem Rīga: 08.02.2022. LNB (pdf)

Sadarbības partneri