Administrācija

Direktore

+ 371 672 110 39

+ 371 298 042 08

+ 371 673 380 21

Direktores vietniece studiju un metod. darbā

Nosūtīt ziņu

+ 371 673 380 21

+ 371 292 327 20

+ 371 673 380 21

Studiju programmas vadītāja

Laila Kelmere

+371 673 380 21

+371 293 661 93

+371 673 380 21

Studiju daļas inspektore, studiju maksājumi, studiju kredīti

Olga Ose

+ 371 673 380 21

>+ 371 298 042 08

+ 371 673 380 21

Sadarbības partneri