Vēstures fakti

2022.gada 23.februārī
Akreditēts studiju virziens “Ekonomika”, t.sk. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Grāmatvedība un finanses” (41344). GFK ir tiesības īstenot studiju virzienu “Ekonomika” Rīgā un Daugavpilī, piešķirt atbilstošas profesionālās kvalifikācijas līdz 2028.gada 24.februārim.

2013.gada 26.jūnijā
Studiju virziens “Ekonomika”, t.sk. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Grāmatvedība un finanses” (41344) tika akreditēts uz pilnu ciklu. Akreditācija bija spēkā Rīgā un filiālēs līdz 2021.gada 31.decembrim.

2009.gada 20.maijā
Akreditēta profesionālās augstākās izglītības programma “Uzņēmējdarbība un finanses” (41345). GFK ir tiesības piešķirt uzņēmējdarbības (komercdarbības speciālista profesionālo kvalifikāciju līdz 2015.gada 31.decembrim.

2008.gada 09.jūlijā
Profesionālās augstākās izglītības  programma “Grāmatvedība un finanses” (41344) tiek akreditēta uz 6 gadiem. GFK ir tiesības piešķirt grāmatveža profesionālo kvalifikāciju līdz 2014.gada 31.decembrim.

2007.gada 7.augustā
Ar Ministru kabineta lēmumu apstiprināts Grāmatvedības un finanšu koledžas nolikums.
2007.gada 15.maijā

Saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas licence par tiesībām īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Uzņēmējdarbība un finanses” (41345) uzņēmējdarbības (komercdarbības) kvalifikācijas iegūšanai.

2006.gada 01.decembrī
SIA Komercinformācijas firma  „Biznesa komplekss” ierakstīja GFK Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar nosaukumu: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža”.

2006.gada 02.martā
Grāmatvedības un finanšu koledžai piešķirta akreditācija uz neierobežotu laiku par tiesībām īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.

2005.gada 09.jūnijā
Izglītības un zinātnes ministrija izsniedza licenci par tiesībām GFK īstenot pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu “Grāmatvedība un finanses” (4134401) grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai.

2004.gada 27.februārī
Pirmais izlaidums studiju programmā “Grāmatvedība un finanses”. Valsts atzītu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un grāmatveža kvalifikāciju ieguvuši 128 Absolventi.

2003.gada 20.februārī
Pamatojoties uz Augstākās izglītības padomes lēmumu, Grāmatvedības un finanšu koledža akreditēta līdz 2005.gada 31.decembrim ar tiesībām īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.

2002.gada 18.decembrī
1. līmeņa profesionālā studiju programma “Grāmatvedība un finanses” (413414) akreditēta līdz 2008.gada 31.decembrim.

2002.gada 15.martā
Uzsākta studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” īstenošana, pamatojoties uz GFK Padomes sēdes lēmumu. Sākas mācības.

2002.gada martā
Imatrikulēti pirmie 140 studenti studiju programmā “Grāmatvedība un finanses”.

2002.gada 28.februārī
Piešķirta Izglītības un zinātnes ministrijas licence par tiesībām GFK īstenot 1.līmeņa profesionālo studiju programmu “Grāmatvedība un finanses” (413414) grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai.

2001.gada 26.novembrī
Grāmatvedības un finanšu koledža (GFK) tiek reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā. GFK dibinātājs ir SIA Komercinformācijas firma  „Biznesa Komplekss”.

Sadarbības partneri