2022./2023. studiju gada 1.semestrī Grāmatvedības un finanšu koledža (turpmāk – GFK) aicina klausītāja statusā iegūt:

  • jaunas pamatprasmes un kompetences vai
  • papildināt un pilnveidot darba pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas;
  • Iespēja pieteikties viena GFK studiju kursa vai vairāku kursu apgūšanai ir no 01.jūlija līdz 31.augustam.

Klausītājam tiek piedāvāts kopā ar GFK pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas studējošajiem apmeklēt studiju kursus:

Studiju kurss

Kredītpunktu skaits

Studiju forma

Grāmatvedības pamati

2

darba dienas vakaros vai sestdienās

Vienkāršā ieraksta grāmatvedība

2

piektdienās un sestdienās

Valsts un pašvaldību budžeta grāmatvedība

2

piektdienās un sestdienās

Nodokļi un nodevas

3

piektdienās un sestdienās

Finanšu vadības pamati

4

piektdienās un sestdienās

Uzņēmējdarbības ekonomika

3

darba dienas vakaros vai sestdienās

Finanses un kredīts

2

darba dienas vakaros vai sestdienās

Lietišķā angļu valoda

2

piektdienās un sestdienās

Finanšu angļu valoda grāmatvežiem

2

piektdienās un sestdienās

Civilā un darba aizsardzība

1

darba dienas vakaros vai sestdienās

Dokumentu pārvaldība

1

darba dienas vakaros vai sestdienās

Klausītāja iespējas:

  • veidot un papildināt savu izglītību pakāpeniski;
  • pārliecināties par izvēlēto nākamo profesiju;
  • pilnveidot esošo profesionālo kvalifikāciju;
  • kārtot pārbaudījumus un uzkrāt kredītpunktus, kas tiks izvērtēti un atzīti turpmākām studijām GFK vai citās Latvijas augstskolās, koledžās;
  • saņemt apliecību par izpildītajām akadēmiskajām saistībām;
  • nodrošināt savu konkurētspēju darba tirgū.

Klausītājam mācību maksa tiek piemērota, pamatojoties uz studiju kursu kredītpunktu izmaksām. Maksa par vienu kredītpunktu – EUR 45.00.

Par GFK klausītāju var kļūt ikviens ieinteresēts ar atbilstošo iepriekš iegūto izglītību.

Sadarbības partneri