Grāmatveži un uzņēmēji prot skaitīt naudu!

Grāmatvedības un finanšu koledža piedāvā saviem reflektantiem  izdevīgus nosacījumus īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmu apgūšanai:

Studiju maksa no 119,00 EUR mēnesī

Studiju maksa ietver:

  • Lekcijas, praktiskās nodarbības klātienē un attālināti;
  • studiju pamatliteratūru;
  • nepieciešamos izdales materiālus mācībām drukātā vai digitālā formā;
  • lektoru individuālās konsultācijas;
  • funkcionāli ērtu un mūsdienīgu infrastruktūru un IT tehnoloģijas;
  • bibliotēkas resursu izmantošana;
  • koledžas administrācijas sirsnīgumu un gatavību palīdzēt studiju jautājumu risināšanā.

Īpašie piedāvājumi:

1. 2 budžeta vietas 2024./2025. studiju gadam. Priekšmeti, kuros iegūtās sekmes tiks izvērtētas atestātu konkursā:

  • "Matemātika"
  • "Latviešu valoda"
  • "Angļu valoda"

2. Atlaižu sistēma (pdf)

Jaunums!
Sākot ar 2024.gada 1.janvāra mācību maksa, ko darba devējs apmaksājis par darbinieka studijām augstākās izglītības iegūšanai akreditētās Latvijas mācību iestādēs, nav uzskatāma par algota darba ienākumu (mācību maksas summu neapliek ar Iedzīvotāju ienākuma nodokli), ja augstākās izglītības iegūšana saistīta ar tādu prasmju apguvi, kuras nepieciešamas darba devējam.

Uz tikšanos lekcijās GFK!


Studiju maksa pirmā kursa studentiem
2024./2025. studiju gadam, EUR

Programmas nosaukums

Mēnesī

Semestrī

Par visu programmu

Grāmatvedība un finanses:
Rīgā      
Pilna laika (klātiene) (2 gadi) 160,00 875,00 3500,00
Nepilna laika (klātiene) (2 gadi, 3 mēneši) 140,00 840,00
Nepilna laika (neklātiene) (2 gadi un 5 mēneši) 130,00 780,00
filiālēs        
Nepilna laika neklātiene (2,5 gadi) 119,00  714,00 3200,00
 
Pilna laika studijas - darbdienās no 9:00 - 15:00; darbdienu vakaros (2 vakari) no 18:00 - 21:10 un sestdienās no 9:30 - 16:20.
Nepilna laika (klātiene) studijas - piektdienās no 17:30 – 20:40 un sestdienās no 9:30 – 16:20.
Nepilna laika (neklātiene) studijas - sestdienās un svētdienās no 9:30-16:20 (4 nodarbību dienas mēnesī) vai piektdienās no 17:30 - 20:40 un sestdienās no 9:30 - 16:20 (6 nodarbību dienas mēnesī).
Studentam ir tiesības iesniegt VID gada ienākumu deklarāciju un saņemt nodokļu pārmaksu par attaisnotiem izdevumiem par izglītību (Latvijas Republikas likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un "Par nodokļiem un nodevām").

Maksājumu rekvizīti

Sadarbības partneri