2023.gada 26. - 27.maijā notiks 17.starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” (SIE2023), ko organizē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti (Latvija), Klaipēdas Universitāti (Lietuva), Belostokas Tehnoloģiju Universitāti (Polija) un Ukrainas Nacionālās Izglītības zinātņu akadēmijas Pedagoģijas institūtu (Ukraina).

Rezekne Academy of Technologies

May 26, 2023 – May 27, 2023

2023.gada 26. - 27.maijā notiks 17.starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” (SIE2023), ko organizē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti (Latvija), Klaipēdas Universitāti (Lietuva), Belostokas Tehnoloģiju Universitāti (Polija) un Ukrainas Nacionālās Izglītības zinātņu akadēmijas Pedagoģijas institūtu (Ukraina). 

Konferences rakstu krājumi tiks sagatavoti elektroniski un konferences dienā būs pieejami šeit

Vairāk informācijas par konferenci un pieteikšanās https://conferences.rta.lv/index.php/SIE/SIE2023

Sadarbības partneri

© 2022 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.