NAP logo

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” projekts “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana - nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. 8.2.2.0/18/A/024

TIRGUS IZPĒTE “AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ANGĻU VALODAS APMĀCĪBAS’’

Pasūtītājs SIA “Grāmatvedības un finanšu koledža” (turpmāk tekstā – GFK), reģistrācijas Nr. 40003878227, juridiskā adrese Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu tirgus izpētē “Akadēmiskā personāla angļu valodas apmācības”, (turpmāk – stažēšanās) ESF projektā ”Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. Nr.8.2.2.0/18/A/024, 3.2. apakšaktivitātes “Akadēmiskā personāla angļu valodas apmācības”  ietvaros.

1.    Plānotais pakalpojuma laiks: 2020.gada februāris -  2020.gada oktobris, saskaņā ar savstarpēji saskaņotu grafiku.

2.    Pakalpojuma apraksts 2.1.    Izpildītājam pakalpojums jāveic savās telpās;

2.2.    Apmācībās iesaistīto personu skaits – 3 (trīs) GFK akadēmiskais personāls;

2.3.    Sasniedzamais rezultāts – ne zemāk kā B2 līmenis atbilstoši CEFR for Languages.

2.4.    Apmācību kursa nosaukums un apjoms – profesionālās pilnveides angļu valodas kurss „Finanšu angļu valoda”, 100 (simts) akadēmiskās stundas katrai personai; vienas akadēmiskās stundas ilgums ir 45 minūtes, vienas nodarbības ilgums ne mazāk kā 2 (divas) akadēmiskās stundas dienā;

2.5.    Apmācību kursā paredzētās saturiskās tēmas:

1)    ar grāmatvedību saistīti amati un to apraksts;
2)    skaitļi un to praktiska pielietošana;
3)    pilns grāmatvedības cikls;
4)    grāmatvedības pamatprincipi;
5)    gada pārskats;
6)    finanšu pārskats un to veidi;
7)    periodu beigu procedūras;
8)    finanšu pārskatu datu un rezultātu analītiskā interpretācija;
9)    izmaksas, nodokļi;
10)    ieņēmumi, peļņa;
11)    krāpniecība;
12)    maksātspēja;
13)    budžets;
14)    audits;
15)    grāmatvedības terminoloģija;
16)    finanšu tirgus;
17)    komunikācijas prasmes ar klientiem starptautiskajā vidē.

2.6.    Apmācību kursā paredzētās saturiskās tēmas var būt kombinētas, kopumā ietverot apmācību par visiem tematiem.
2.7.    Pakalpojumu sniedzējs var plānot apmācību grupai (3 GFK akadēmiskais personāls) vai individuāli vai pievienojot GFK akadēmisko personālu citai grupai.
2.8.    Kurss ietver: gramatiku; gramatikas vingrinājumus; vārdu krājumu grāmatvedības un finanšu tematikā; profesionālus tekstus mutisko un rakstisko prasmju attīstībai tematikā.
2.9.    Pakalpojumu sniedzējam:

•    jāizstrādā nodarbību kursa tematiskais plāns;
•    jāvada nodarbības, saskaņā ar savstarpēji saskaņotu grafiku;
•    katrai nodarbībai jāizstrādā (jāatlasa) metodiskie materiāli;
•    kursa noslēgumā GFK jāiesniedz kursa metodisko materiālu (apmācības materiālu) kopā - elektroniski un 2 eksemplārus papīra formātā;
•    kursa noslēgumā jāveic akadēmiskā personāla zināšanu novērtējums un jāizsniedz atbilstošais apguves apliecinājums;
•    jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie autortiesību aizsardzības noteikumi.

2.10.    Samaksa par pakalpojumu - saskaņā ar līgumu.

3.    Informācija par projektu un papildinformāciju var iegūt darba dienās GFK telpās, 222.kabinetā vai telefoniski: +371 67338021.
4.    Tirgus cenu piedāvājumu jāiesniedz pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi “Akadēmiskā personāla angļu valodas apmācības” vai pa pastu vai personīgi darba dienās GFK telpās Lomonosova iela 4, Rīgā, 222.kabinetā  līdz 2020. gada 20.  janvārim.
5.    Tirgus izpētei jāpievieno tiešā pakalpojuma sniedzēja/-u  CV un izglītības dokumenti (kopijas).
6.    Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildinformāciju vai dokumentus, lai novērtētu pretendenta un/vai tiešā pakalpojumu sniedzēja/-u pieredzi.
7.    Par uzvarētāju tiks noteikts pretendents, kurš piedāvās zemāko cenu par visu pakalpojumu (trīs akadēmiskā personāla apmācība, katrs 100 stundas) un kura tiešā pakalpojuma sniedzējam/-iem būs lielākā pieredze atbilstošā kursa (vai tam līdzīgu pēc satura/nosaukuma kursu) apmācībā (apmācīto grupu/personu skaits) pēdējo trīs gadu laikā (tiks vērtēti izglītības dokumenti un CV).
8.    Vienādu zemāko cenu piedāvājumu gadījumā tirgus izpētes daļā, priekšroka tiks dota pretendentam, kuram ir veiksmīga līdzšinējā sadarbība ar GFK pēdējo trīs gadu laikā.
9.    Pretendenta darba uzdevuma detalizācija notiks savstarpējo sarunu ceļā, slēdzot pakalpojuma līgumu.
10.    Pretendenta piedāvājuma forma tirgus izpētē:

 TIRGUS IZPĒTE “AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ANGĻU VALODAS APMĀCĪBAS’’

Pasūtītājs SIA “Grāmatvedības un finanšu koledža”, reģistrācijas Nr. 40003878227, juridiskā adrese Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, ESF projekta ”Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. Nr.8.2.2.0/18/A/024,
3.2. apakšaktivitātes “Akadēmiskā personāla angļu valodas apmācības” ietvaros. 

 Pasūtītāja prasības  Pretendenta cenas piedāvājums, EUR, bez PVN (cipariem; par apjomu – 3 akadēmiskā personāla apmācības; ar PVN)
 Stažēšanās mērķis: paaugstināt docētāju profesionālās angļu valodas zināšanas un prasmes finansēs un grāmatvedībā, lai veicinātu docētāju starptautiskās sadarbības, zinātnisko rakstu sagatavošanas, studiju programmu angļu valodā īstenošanu un sekmētu starptautisko sertifikātu profesionālo asociāciju ieguvei.
Apmācību kurss: „Finanšu angļu valoda”.
Apmācību apjoms: 100 stundas uz 1 akadēmisko personālu.
Pretendenta atrašanās vieta: Rīgas pilsēta.
Maksimālā pakalpojuma summa: 1350,00 euro (ar PVN) uz 1 akadēmisko personālu.
Apmācību forma: grupā vai individuāli.
Pretendents izsniedz apliecinājumu (sertifikātu) par kursa apguvi (sasniedzamais līmenis ne zemāk kā B2 atbilstoši CEF for Languages).
Pretendents kursa noslēgumā jāiesniedz GFK kursa metodisko materiālu (apmācības materiālu): elektroniski un 2 eksemplārus papīra formātā.
 

Piedāvājumu sniedza:

1)    Nosaukums:
2)    Reģistrācijas Nr.:
3)    Adrese:
4)    Amats, Vārds, uzvārds:
5)    Kontakttelefons:
6)    e-pasts:

Pielikumā: xxx (personas vārds, uzvārds) CV  
Datums:
Paraksts (ja attiecināms):

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.