NAP logo

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” projekts “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr.8.2.2.0/18/A/024

Tirgus izpēte “akadēmiskā personāla strāzēšanās pie komersanta’’

Pasūtītājs SIA “Grāmatvedības un finanšu koledža” (turpmāk tekstā – GFK), reģistrācijas Nr. 40003878227, juridiskā adrese Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu tirgus izpētē "Akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta", (turpmāk – stāžēšanās) ESF projektā ”Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. Nr.8.2.2.0/18/A/024.

 1. Plānotais pakalpojuma laiks: no līguma noslēgšanas līdz 30.11.2019., saskaņā ar savstarpēji saskaņoto grafiku.
 2. Izpildītājam pakalpojums jāveic savā birojā.
 3. Samaksa par pakalpojumu - saskaņā ar līgumu.
 4. Informācija par projektu var iegūt darba dienās GFK telpās, 222.kabinetā vai telefoniski: +371 67338021.
 5. Tirgus cenu piedāvājums jāiesniedz pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi “Akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta” vai personīgi darba dienās GFK telpās Lomonosova iela 4, Rīgā, 222.kabinetā I.Vingrei-Ruskulei līdz 2019. gada 14.februārim.
 6. Par uzvarētāju tiks noteikts pretendents, kurš piedāvās zemāko cenu par visu pakalpojumu. Vienādu zemāko cenu gadījumā priekšroka tiks dota pretendentam, kuram ir lielāka pieredze darbā ar stažieriem vai studentiem - nodrošināto stažēšanās līgumu vai prakšu skaits pēdējo trīs gadu laikā.
 7. Pretendenta darba uzdevuma detalizācija notiks savstarpējo sarunu ceļā, slēdzot pakalpojuma līgumu.
 8. Pretendenta piedāvājums tirgus izpētē:
Pasūtītāja prasības Pretendenta cenas piedāvājums, EUR, bez PVN (cipariem; par apjomu)
STRĀZĒŠANĀS PIE KOMERSANTA -1 DAĻA

Stažēšanās mērķis: sekmēt koledžas docētāju praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču pilnveidošanu finanšu grāmatvedība, nodokļos, auditā, lai īstenotu ekonomisku, vienotu izglītības nostāju par teorētisko zināšanu un prakses iemaņu apvienošanu ar uzdevumu veicināt inovatīvu pieeju profesionālajā izglītībā.

Pretendenta juridiskais statuss: akciju sabiedrība

Pretendenta specializācija: komercbanka

Pretendenta atrašanās vieta: Rīgas pilsēta

Maksimālā pakalpojuma summa: 2400 euro (t.s. PVN) par visu apjomu.

Pretendenta pienākumi:

 1. Pretendents nodrošina 1 akadēmiskā personāla stažēšanos pretendenta birojā 200 stundu apjomā.
 2. Pretendents nodrošina 1 stažēšanās vadītāju.
 3. Pēc stažēšanās programmas izpildes, kas tiek noteikta ar līgumu) Pretendents izsniedz apliecību par akadēmiskā personāla stažēšanos.

Piedāvājumu sniedza:

 1. Nosaukums:
 2. Reģistrācijas Nr.:
 3. Adrese:
 4. Amats, Vārds, uzvārds:
 5. Kontakttelefons:
 6. e-pasts:
 7. Datums:
 8. Paraksts (ja attiecināms):
STRĀZĒŠANĀS PIE KOMERSANTA -2 DAĻA

Stažēšanās mērķis: sekmēt koledžas docētāju praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču pilnveidošanu finanšu grāmatvedība, nodokļos, auditā, lai īstenotu ekonomisku, vienotu izglītības nostāju par teorētisko zināšanu un prakses iemaņu apvienošanu ar uzdevumu veicināt inovatīvu pieeju profesionālajā izglītībā.

Pretendenta juridiskais statuss: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Pretendenta specializācija: grāmatvedības datorprogrammu pakalpojumu serviss

Pretendenta atrašanās vieta: Rīgas pilsēta

Maksimālā pakalpojuma summa: 2000 euro (t.s. PVN) par visu apjomu.

Pretendenta pienākumi:

 1. Pretendents nodrošina 1 akadēmiskā personāla stažēšanos pretendenta birojā 200 stundu apjomā.
 2. Pretendents nodrošina 1 stažēšanās vadītāju.
 3. Pēc stažēšanās programmas izpildes, kas tiek noteikta ar līgumu) Pretendents izsniedz apliecību par akadēmiskā personāla stažēšanos.
 

Piedāvājumu sniedza:

 1. Nosaukums:
 2. Reģistrācijas Nr.:
 3. Adrese:
 4. Amats, Vārds, uzvārds:
 5. Kontakttelefons:
 6. e-pasts:
 7. Datums:
 8. Paraksts (ja attiecināms):

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.