01.11.2018.

Tirgus cenu izpēte
Par informācijas un publicitātes plakāta izgatavošanu

Pasūtītājs SIA “Grāmatvedības un finanšu koledža” (turpmāk tekstā – GFK), reģistrācijas Nr. 40003878227, juridiskā adrese Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu Informācijas un publicitātes plakāta izgatavošanai ESF projektā ” Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. 8.2.2.0/18/A/024.

 1. Plānotais Darbu izpildes laiks: no 05.11.2018.- 07.11.2018.
 2. Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts uzņēmuma līgums par Darbu izpildi ar pretendentu, kurš piedāvās saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu konkrētam pakalpojumam. Izpildītājam darbi jāveic ar saviem resursiem. Samaksa par darbu izpildi tiks veikta pēc darbu izpildes, ko apliecinās savstarpēji saskaņots darbu pieņemšanas – nodošanas akts.
  Informācija par projektu var iegūt darba dienās GFK telpās, 222.kabinetā vai telefoniski: +371 67338021.
 3. Tirgus cenu piedāvājums jāiesniedz pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi “Informācijas un publicitātes plakāta izgatavošana” vai GFK telpās Lomonosova ielā 4, Rīgā, 222.kabinetā līdz 2018. gada 4. novembrim plkst.17.00.
 4. Pretendenta piedāvājums tirgus izpētē:
Pasūtītāja prasības Pretendenta cenas piedāvājums, EUR, bez PVN (cipariem un vārdiem)

Darba uzdevums

 • Informatīvā plakāta noformējums:
  • Plakāta izmērs: A3 jeb 297x420 mm;
  • Uz plakāta obligāti izvietojamā informācija, kurai jāaizņem vismaz 25% no kopējā plakāta laukuma: vizuālo elementu ansamblis, projekta nosaukums un projekta mērķis. Projekta mērķi norāda nepārfrāzējot un nesaīsinot
  • Plakāta fona krāsa: balta; o citas informācija: 20% no kopējā plakāta laukuma;
  • teksta fonts Arial; o plakāta orientācija: vertikālā;
  • vizuālo elementu ansamblis jānovieto plakāta apakšdaļā;
  • vizuālo elementu ansambļa krāsa – krāsains, saskaņā ar Vadlīnijām “Eiropas Savienības fondu 2014-2020. gada plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu saņēmējiem” (Rīga, Latvija, 2016; pieejams: https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf )
  • Papīrs: ne mazāk kā 120g, glancēts.
   Pielikumā – plakāta teksts (attēlotais rāmis – tikai informatīvi) un noformējuma paraugs.
 • Informatīvo plakātu skaits: 10 gabali.
 • Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā obligāti jānorāda projekta nosaukums un projekta numur: GFK projekts “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr.8.2.2.0/18/A/024.
 

Piedāvājumu sniedza:

 1. Nosaukums:
 2. Reģistrācijas Nr.:
 3. Adrese:
 4. Amats, Vārds, uzvārds:
 5. Kontakttelefons:
 6. e-pasts:
 7. Datums:
 8. Paraksts:

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.