GFK lektores JŪLIJAS BOJARENKO, grāmatas “PRAKTISKĀ FINANŠU GRĀMATVEDĪBA I. daļa” mērķis ir ar praktisku situāciju palīdzību ilustrēt Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Mācību materiāls veidots tā, lai lietotāji apgūtu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas finanšu grāmatvedībā, analizējot piemērus un risinot uzdevumus.

Lasītājiem tiek piedāvāti praktisku piemēru risinājumi un pārdomātie uzdevumi, kas savukārt ir autores 28 gadu pedagoģiskā darba un praktiskās darbības pieredzes apkopojums. Profesionālā ziņā noderīgs izziņas materiāls, kurā nepieciešamības gadījumā iespējams rast atbildes uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļi uzskaiti līdz pat sīkākām niansēm.

Sadarbības partneri