Likumprojekts: grozījumi likumā “Par grāmatvedību”

 Likums “Par grāmatvedību” reglamentē:groz lik

  • Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību.
  • Uzņēmumā grāmatvedības kārtošanu veic grāmatvedības jautājumos kompetenta persona — grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis.

Likumprojekts paredz noteikt, ka grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējam ir jābūt vismaz grāmatveža ceturtā līmeņa kvalifikācijai, kas atbilst noteikumos Nr.264 noteiktajam. Kā arī nosaka  vismaz trīs gadu pieredzi grāmatvedības kārtošanā. Tādējādi tiek ieviestas papildus prasības darbības uzsākšanai grāmatvedības ārpakalpojumu nozarē.

Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2018-07-26&dateTo=2019-07-26&text=par+gr%C4%81matved%C4%ABbu&org=0&area=0&type=0

Jaunās prasības grāmatvedības nozarē stiprinās kopējo uzticību publiski pieejamiem uzņēmumu finanšu pārskatiem un pozitīvi ietekmēs grāmatveža profesijas tēlu.

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.