Grāmatvedības un finanšu koledža piedāvā sekojošas studiju programmas

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas  un moduļi:

Grāmatvedība un finanses

Uzņēmējdarbība un finanses

 • Uzņēmējdarbība un finanses Studiju modulis „Mazo uzņēmumu finanses un vadīšana”
 • Uzņēmējdarbība un finanses Studiju modulis “Sabiedriskā sektora administrēšana un finanses”
 • Uzņēmējdarbība un finanses Studiju modulis “Starptautiskā komercdarbība”
Profesionālās tālākizglītības programma:

„Grāmatvedība”

Pēc 1. līmeņa augstākās izglītības iegūšanas mūsu koledžā Jums ir iespēja turpināt studijas 2. līmeņa augstākās izglītības mācību iestādēs. Koledža ir noslēgusi sadarbības līgumus ar šādām izglītības iestādēm:

 • Rīgas Tehnisko univesitāti;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāti;
 • Transporta un sakaru institūtu;
 • Biznesa augstskolu "Turība";
 • Banku augstskolu;
 • Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu;
 • Baltijas Starptautiskā akadēmija;
 • Ekonomikas un kultūras augstskola;

Sadarbības partneri