On 13-15 of May 2021, Riga,

XI International Scientific Conference
“Time of challenges and opportunities: challenges, solutions, perspectives”

 Conference sections:

 • Modern social psychology: theory and practice;
 • Topical problems of legal science;
 • Economics, management and finance;
 • Pedagogy and social work;
 • Topical problems in philology;
 • Tourism and hotel business;
 • The European Union and European values.

Siauliai State College kindly invites you to participate in the International Scientific-Practical student conference „Business, New Technologies and a Smart Society“, held 6th May 2021.

Conference aims:

 • To encourage and promote students' scientific research activities;
 • To present ideas, reflected in thesis, projects and other students’ works.

Conference topics

 • New technologies in engineering science.
 • Business, economics and management: problems and possibilities.
 • Accounting, audit and finance: theory and practice.
 • Expression of information and communication in the information society

9th International Research-to-Practice Conference
“Society Transformations in Social and Human Sciences”

11th – 12th December 2020 online

Baltic International Academy (Latvia) | Daugavpils University (Latvia) | College of Accounting and Finance (Latvia) | V.N.Karazin Kharkiv National University (Ukraine) | Lithuanian Sports University (Lithuania) | Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) | City Unity College Niosia (Cyprus) | Saint Petersburg University of Civil Aviation (Russia) | University of Oradea (Romania)

Conference sections are as follows:

 • Legal science
 • Accounting and Finance
 • Management
 • Psychology and social work
 • Communication technologies and tourism
 • Art history and design
 • Regional policy

Working Languages of the Conference are Latvian, English, and Russian.

Registration

Problem areas of this conference are: 

1. New technologies in engineering science

2. Business, economics and management: problems and possibilities

3. Accounting, audit and finance: theory and practice

4. Expression of information and communication in the information society.

Register online at: https://forms.gle/kMawUNFJePaRGah76

INVITATION

18. maijā Grāmatvedības un finanšu koledža organizēja starptautisku studentu konferenci „Uzņēmējdarbības vadības teorija un prakse: studentu ieskats”.

Konferences organizēšanā piedalījās Euroakadeemia kolēģi no Igaunijas, Lietuvas kolēģi no Šauļu Valsts koledžas un Klaipēdas Valsts lietišķo zinātņu universitātes, protams arī Baltijas Starptautiskās Akadēmijas kolēģu devums un sadarbība sekmēja konferences veiksmīgu norisi.

Studentiem bija iespēja iepazīstināt jaunāko kursu studentus ar savu lietišķo pētījumu tēmām, pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas aktuālo tēmu analīzē.

Konferences mērķis bija sniegt iespēju interesentiem prezentēt savus darbus un dalīties pieredzē starptautiskajā konferencē, nodrošinot neformālas diskusijas starp studentiem un pasniedzējiem par kopīgiem, starptautiski aktuāliem pētniecības jautājumiem un citām nozīmīgām problēmām. Tematika ietvēra dažādas ar finansēm, statistiku un vadību saistītas tēmas. Tika apkopota laba prakse, saistībā ar tādu stratēģiju ieviešanu, kas attiektos uz problēmām balstītu mācīšanos un veicinātu aktīvu mācīšanos reālās dzīves situācijās.

Pateicamies, visiem, kas aktīvi piedalījās!

Page 1 of 4

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.