Aicinām pieteikties studijām aktuālās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās

Studentu uzņemšanas noteikumi 2018./2019. studiju gadam (.pdf)

Pieteikties elektroniski

 

Studiju programma "Grāmatvedība un finanses"

Ar studiju moduli:

Iegūstamā 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija Grāmatvedis
Studiju valoda Latviešu un krievu valodā (izņemot studiju moduli „Juridiskās zināšanas” – latviešu valodā)
Studiju ilgums 2 gadi (pilna laika, Rīga)
2 gadi un 3 mēneši (nepilna laika,Rīgā, Daugavpilī un Ventspilī)
NB! Studiju ilgums mainās atkarībā no izvēlētā studiju moduļa apjoma
Iepriekšējā izglītība Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā

 

Uzņēmējdarbība un finanses

Ar studiju moduli:

 • “Mazo uzņēmumu finanses un vadīšana”
 • “Sabiedriskā sektora administrēšana un finanses”
 • “Starptautiskā komercdarbība”
Iegūstamā 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija Komercdarbības specialists
Studiju valoda Latviešu un krievu valodā
Studiju ilgums 2 gadi un 3 mēneši (nepilna laika Rīgā)
Iepriekšējā izglītība Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā
 

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus.
 2. Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus nokārtošanu apliecinošie sertifikāti).
 3. Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu*
 4. Vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā – tā maiņu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus
 5. 3 fotokartiņas 3x4 cm.

* Uz pases vai personas apliecības kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: “Piekrītu pases (personas apliecības) kopijas iesniegšanai Grāmatvedības un finanšu koledžā un personas datu apstrādei.” Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

 

Profesionālās tālākizglītības programma:

„Grāmatvedība”

 

Uznemšana vēlākos studiju posmos
Iespēja pabeigt iepriekš uzsāktu, bet nepabeigtu, vai iegūt otru augstāko izglītību

 • studējot pēc saīsinātas, individuālas programmas,
 • pārskaitot citās augstskolās iegūtos kredītpunktus,
 • optimizējot studiju maksu!

 

Priekšrocības un atvieglojumi
 • Iespēja iegūt prestižu profesionālo izglītību īsā laikā.
 • Tiem, kas vēlas iegūt otru augstāko izglītību - studijas pēc  individuālā saīsinātā plāna.
 • Optimāla studiju maksa no EUR 81,00  mēnesī vai no EUR 485,00 par semestri.
 • Iespēja iegūt starptautiskās koledžu asociācijas „Businet” sertifikātu.
 • GFK absolventiem tiek piedāvāta lieliska iespēja - turpināt studijas BSA bakalaura studiju programmās sākot ar 3. kursu, saņemot īpašas atlaides.
 • Iespēja saņemt valsts kredītu studiju maksas segšanai, jo visas programmas ir akreditētas.
 • Studentiem, kuri izvēlēsies studēt Rīgā, piedāvāsim iespēju izmantot dienesta viesnīcu.
 • Studentiem ir studiju un prakses iespējas ārzemēs ERASMUS projekta ietvaros.

 Grāmatvedības un finanšu koledžas diploms dot iespēju turpmākam studijām bakalaura un profesionālā bakalaura studiju programmās.
Koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi ar:

 • Rīgas Tehnisko universitāti;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāti;
 • Biznesa augstskolu “Turība”;
 • Transporta un sakaru institūtu;
 • Banku augstskolu;
 • Informācijas un menedžmenta augstskolu;
 • Baltijas Starptautisko akadēmiju;
 • Ekonomikas un kultūras augstskolu.

Dokumentu pieņemšana

Rīgā

Daugavpilī

Ventspilī

Valmiera

Lomonosova iela 4,  222. kabinets

darba dienās 10.00-18.00
        sestdienās 10.00-14.00

+371 67338021

+371 29804208

Olga Ose

Dzelzceļu ielā 3

darba dienās 9:00-18:00
        sestdienās 9:00-15:00

+371 67338021

+371 29804208

Olga Ose

Tārgales ielā 5

darba dienās 9:00-17:00

+371 63624505

+371 25978615

Līga Vaska

Zvaigžņu iela 4

darba dienās 8:00-15:30

+ 371 29185522

Aiga Rozentāle

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.