Rekvizīti reģistrācijas un studiju maksas veikšanai.

 

SIA "Grāmatvedības un finanšu koledža"

Reģ. Nr.LV40003878227
Lomonosova 4, Rīga, LV-1003
AS „Swedbank”, HABALV22
Nr. LV63HABA0551015555646

 

Sadarbības partneri