NAP logo

 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” (turpmāk – GFK) Eiropas Savienības struktūrfondu projektā “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. 8.2.2.0/18/A/024, ir plānots pilnveidot GFK docētāju kompetences angļu valodas prasmēs.
  Projekta 3.2. apakšaktivitāte “Akadēmiskā personāla angļu valodas apmācības”
  paredz, ka trīs GFK docētāji pilnveidos angļu valodas zināšanas tieši ar studiju programmas specializāciju saistītos terminos, veidos prasmi kvalitatīvi analizēt ar ekonomiku un grāmatvedību saistītos zinātnisko pētījumu rezultātus, cels kompetenci sagatavot pētnieciskos darbus un zinātniskos rakstus, apmācības radīs iespēju turpmāk plānot darbu ar ārvalstu studentiem.
  Plānots, ka GFK docētāji apgūs angļu valodas prasmes šādos tematos:
  grāmatvedības darba organizācija;
  skaitļi un to praktiska pielietošana;
  pilns grāmatvedības cikls;
  uzņēmuma gada pārskats, finanšu pārskats un to veidi;;
  atskaišu periodu beigu procedūras;
  finanšu pārskatu datu un rezultātu analītiskā interpretācija;
  izmaksas, ieņēmumi, pašizmaksa;
  nodokļi;
  aizdomīgie darījumi;
  maksātspēja;
  budžets;
  audits;
  finanšu tirgus dalībnieki un instrumenti;
  komunikācijas prasmes ar klientiem.

Lai pieteiktos apmācībām, GFK docētājam ir jāiesniedz projektā pieteikums.  
Projekta ieviešana sniegs tiešu ietekmi uz cilvēkresursu attīstību viedās specializācijas nozarēs un tautsaimniecībā kopumā.
Detalizētu informāciju par projektu var iegūt GFK telpās Lomonosova ielā 4, Rīgā, 222.kabinetā, tālr.: 29232720.

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.