2018.gada 02.novembris

NAP logo

Grāmatvedības un finanšu koledža, reģistrācijas Nr. 40003878227, izsludina atklātu ārvalstu akadēmiskā personāla Ekonomikas, uzņēmējdarbības nozarē (1 vieta uz nepilnu slodzi) atlasi darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/024 „Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija” īstenošanas ietvaros un atbilstoši 2018.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.25.

Projekta mērķis: stiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” kā augstākās izglītības iestādes akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās.

Projekta aktivitātes īstenošanas periods: no 01.01.2019. – 30.06.2019.

Projekta rezultāts: ar ārvalstu docētāju tiks noslēgts darba līgums uz sešiem mēnešiem projekta ietvaros un Grāmatvedības un finanšu koledža turpinās darba attiecības ar ārvalstu docētāju sešu mēnešu laikā pēc projekta atbalsta beigām no savā rīcībā esošajiem finanšu resursiem.

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikuma vēstuli brīvā formā, CV (Europassformā), diplomu par maģistra vai doktora zinātniskā grāda iegūšanu kopijas un citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu profesionālo kvalifikāciju sūtīt uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai pa pastu, adrese: Lomonosova iela 4-222, Rīga, Latvija, LV-1003, ar norādi "Atklātai ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei" līdz 2018.gada 3.decembrim.

Priekšrocības ir pretendentam ar zinātnisko grādu ekonomikā, pētnieciskā darba virzienu finanšu jomā, atbilstoša līmeņa angļu valodas zināšanām  un praktiskā darba stāžu atbilstošajā nozarē.

Pamatojoties uz ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumiem un Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Grāmatvedības un finanšu koledža informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Grāmatvedības un finanšu koledža.

Tālrunis informācijai: +371 67338021

Sadarbības partneri