Kursi logo colour

ESF finansējums – NVA Kuponi!

Ir iespēja apgūt šīs neformālās izglītības programmas saskaņā ar ESF projektu, GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽĀ atbilstoši iepirkumam.

Mērķis:Cilvēkresursu attīstība, paaugstinot konkurētspēju, pielāgošanās spējas mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un integrēšanās iespējas darba tirgū

Izglītības programmu saraksts:

Nr. p.k.

Izglītības programma

Stundu skaits

1.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (elementary)

100

2.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower intermediate)

100

3.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher intermediate)

100

4.

Vacu valoda (ar priekšzināšanām)

100

5.

Krievu valoda (ar priekšzināšanām)

100

6.

Datorzinības (bez priekšzināšanām)

120

7.

Datorzinības (ar priekšzināšanām)

120

8.

Datorprasmes grāmatvedībā (programma Zalktis)

80

9.

Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis)

120

10.

Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C)

150

11.

AutoCAD

150

12.

AutoCAD Architecture

80

13.

Corel Draw Graphics

120

14.

Web risinājumu izstrāde

120

Pasteidzies un piesakies www.nva.gov.lv!
Saņem kuponu un nāc mācīties pie mums!

Nodarbības notiek, Lomonosova ielā 4, Rīgā,
Pieteikties var 222. vai 224.kab.
Tālr. 67211039, 29604144, 67338021

 

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.