18. maijā Grāmatvedības un finanšu koledža organizēja starptautisku studentu konferenci „Uzņēmējdarbības vadības teorija un prakse: studentu ieskats”.

Konferences organizēšanā piedalījās Euroakadeemia kolēģi no Igaunijas, Lietuvas kolēģi no Šauļu Valsts koledžas un Klaipēdas Valsts lietišķo zinātņu universitātes, protams arī Baltijas Starptautiskās Akadēmijas kolēģu devums un sadarbība sekmēja konferences veiksmīgu norisi.

Studentiem bija iespēja iepazīstināt jaunāko kursu studentus ar savu lietišķo pētījumu tēmām, pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas aktuālo tēmu analīzē.

Konferences mērķis bija sniegt iespēju interesentiem prezentēt savus darbus un dalīties pieredzē starptautiskajā konferencē, nodrošinot neformālas diskusijas starp studentiem un pasniedzējiem par kopīgiem, starptautiski aktuāliem pētniecības jautājumiem un citām nozīmīgām problēmām. Tematika ietvēra dažādas ar finansēm, statistiku un vadību saistītas tēmas. Tika apkopota laba prakse, saistībā ar tādu stratēģiju ieviešanu, kas attiektos uz problēmām balstītu mācīšanos un veicinātu aktīvu mācīšanos reālās dzīves situācijās.

Pateicamies, visiem, kas aktīvi piedalījās!

konf15 16Балтийская Международная  академия, Латвия
Академия STING, Чехия
Санкт-Петербургский Государственный экономический университет, Россия
Международный Университет «МИТСО», Беларусь
Университет Банковского дела, Украина
Бухгалтерско- финансовый колледж, Латвия
Шяуляй State College, Литва

IX Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов“Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы”

17-18 мая 2019 года
Рига ул., Ломоносова 1.

Страница 1 из 4

Партнеры по сотрудничеству

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.