Kursi logo colour

ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001    
KALENDĀRI TEMATISKAIS PLĀNS
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "ANGĻU VALODA (AR PRIEKŠZINĀŠANĀM) (LOWER INTERMEDIATE)"
Apmācību grupa Nr. AG22 - 2232
Mācību periods 21.06.2022. – 27.07.2022.

Datums,
īstenošanas vieta

Laiks Stundu skaits Tēma Lektora vārds, uzvārds

21.06.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

1000– 1120 2 Iepazīšanas, hobiji. Jautājumu veidošana. Ingūna Strautiņa
1130 – 1250 2

22.06.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Dzīves stila apraksts. Darbs ar tekstu. Profesijas, nodarbošanās, mācību iespējas. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

27.06.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Darbs, darba piedāvājumi-motivācija Vienkāršā tagadne un Ilgstošā tagadne – lietošana. Lietišķie raksti-E pasta vēstule – darba pieredze (CV). Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

28.06.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Profesijas. Darba intervijas – klausīšanās iemaņu nostiprināšana. Laika apstākļi un to vieta teikumā. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

29.06.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Brīvais laiks, atpūta. Ēšana un ēdieni. Nākotnes izteiksmes veidi. Jautājumi par teikuma priekšmetu. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

30.06.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Telefona saruna. Lietišķie raksti - Ielūgumi. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

01.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Cilvēks, vērtības (izglītība). Saliktais laiks un tā lietošana. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

04.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Cilvēks – emocijas, talanti. Modālie darbības vārdi. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

05.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Ceļošana. Transports, pārvietošanās ar transporta līdzekļiem. Darbības vārdu pagātnes formas un lietošana. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

06.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Norādījumi. Pieklājīgi lūgumi. Darbības vārdu konstrukcijas. Lietišķi raksti – Situācijas apraksts. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

07.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Veselība, veselīgs dzīvesveids.Sports. Saliktais laiks. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

08.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Situācija – Pie Ārsta Modālie darbības vārdi. Pavēles un lūgumi. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

11.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Pārmaiņas dzīvē. “Mēdzu”- lietošana. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

12.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Pieklājības frāzes – informācijas ieguve. Izruna – saīsinātās formas. Vietas apraksts. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

13.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2

Finanses, nauda. Relatīvie palīgteikumi.
Lietišķie raksti – Produkta apraksts.

Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

14.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2

Nauda un iepirkšanās. Priekšmetu apraksts.
Lietišķie raksti – investīcijas biznesā.

Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

15.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Daba un cilvēks. Dabas parādības. Uzsvars teikumā. Salīdzinājums. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

18.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Tas varētu būt…. Pieņēmumi. Artikulu lietošana. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

19.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Sabiedrība. Apraksts. Ciešamās kārtas konstrukcijas. Formālais un neformālais stils. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

20.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2

Problēmas un risinājumi. Sūdzības.
Lietišķie raksti – sūdzības un atbildes uz sūdzībām.

Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

21.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Tehnoloģijas un to pielietojums. Saliktā laika lietošana. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

22.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Interneta lietošana un darbības apraksts. Nosacījuma palīgteikumi. Informācijas apstrāde. “Latvija”. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

25.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2

Kultūras pasākumi. Netiešā runa.
Lietišķie raksti- dokumentu normējums.

Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

26.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2 Nosacījuma palīgteikumi (3 veidi) Lūgumi un piedāvājumi. Tūrisms. Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

27.07.2022
Lomonosova 4, 317.aud.

0910– 1030 2

Atkārtojums. Lasīšanas, klausīšanās, runāšanas un rakstīšanas iemaņu un prasmju nostiprināšana.
Noslēguma pārbaudījums.

Ingūna Strautiņa
1040 – 1200 2

Партнеры по сотрудничеству

© 2022 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.