Kursi logo colour

ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001
KALENDĀRI TEMATISKAIS PLĀNS
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
"DATORPRASMES GRĀMATVEDĪBĀ (PROGRAMMA JUMIS)"

Apmācību grupa Nr. AG20-271
Mācību periods 19.02.2020. – 31.03.2020

Diena Laiks Tēma Stundu skaits Lektora vārds, uzvārds

Trešdien,

19. februārī

0930 – 1050 Tildes Jumis datorprogrammas pamatelementi (moduļi) un savstarpējā mijiedarbība. Patstāvīgais un mainīgais sistēmu bloks un to sagatavošana darbam. Datu bāzu izveidošana 2 Ieva Rebiņa
1055 – 1215 Konfigurācija un konfigurēšana - Informācijas par uzņēmumu ievadīšana 2

Ceturtdien,

20. februārī

1430– 1550 Kontu plāna koriģēšana, piemērojot uzņēmuma saimnieciskās darbības veidam, bankas un kases klasifikatoru izveide, valūtas kursu ievade 2 Ieva Rebiņa

1555 – 1715

Partneri. Jauna partnera ievadīšana. Partnera kontaktinformācijas ievadīšana..Partnera ātrā ievadīšana. Izmantojot publiskās datu bāzes. 2

Piektdien,

21. februārī

0915– 1035 Kontroldarbs – klasifikātoru ievade 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Sākuma atlikumu ievadīšana, sākuma atlikumu pārbaudes iespējas programmā. 2

Pirmdien,

24. februārī

1500– 1620 Pārbaudes darbs – konfigurācijas, konfigurēšanas, kontu plāna koriģēšanas un partneru ievadīšana 2 Ieva Rebiņa
1625 – 1745 Pārbaudes darbs – Sākuma atlikumu ievadīšana 2

Otrdien,

25. februārī

0915– 1035 Pārbaudes darbu kļūdu analīze, jautājumi un atbildes 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Pamatlīdzekļu iepirkšana. Kartiņas aizpildīšana. 2

Trešdien,

26. februārī

0915– 1035 Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana. Rīkojuma un akta par pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā sagatavošana. Inventarizācijas saraksts 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Pamatlīdzekļu iegrāmatošana finanšu dokumentos, nolietojums, izslēgšana 2

Ceturtdien,

27. februārī

1430– 1550 Pārbaudes darbs pamatlīdzekļu dokumentācija un to izveidošana 2 Ieva Rebiņa
1555 – 1715 Pārbaudes darbu kļūdu analīze, jautājumi un atbildes 2

Piektdien,

28. februārī

0915– 1035 Norēķini ar debitoriem uzskaite. Rēķinu un pavadzīmju   grāmatošana caur finanšu bloku. 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Norēķini ar kreditoriem Saņemto rēķinu un pavadzīmju grāmatošana caur finanšu bloku. 2

Pirmdien,

02. martā

1500– 1620 Pārbaudes darbs ienākošo rēķinu grāmatošana caur finanšu bloku. 2 Angelina Tjurina
1625 – 1745 Pārbaudes darbs – izejošo rēķinu grāmatošana caur finanšu bloku. 2

Otrdien,

03. martā

0915– 1035 Naudas līdzekļu un citu norēķinu uzskaite.Kases ieņēmumu un izdevumu orderu izveidošana un kontēšana. 2 Angelina Tjurina
1040 – 1200

Kases grāmatas sagatavošana.

2

Trešdien,

04. martā

0915– 1035 Kontroldarbs 2 Angelina Tjurina
1040 – 1200 Bankas ienākošo un izejošo maksājumu ievadīšana. Pārskats par bankas operācijām. 2

Ceturtdien,

05. martā

1430– 1550 Avansa norēķina izveidošana, partneru piesaiste, grāmatošana 2 Angelina Tjurina
1555 – 1715 Komandējuma atskaites izveidošana, grāmatošana 2

Piektdien,

06. martā

0915– 1035 Pārbaudes darbs – kases un bankas operāciju ievade 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Pārbaudes darbs – avansa norēķina izveidošana, kontēšana 2

Pirmdien,

09. martā

1500– 1620 Noliktavas uzskaite un funkcijas 2 Ieva Rebiņa
1625 – 1745 Rēķinu izrakstīšana no noliktavas 2

Otrdien,

10. martā

0915– 1035 Rēķinu kontēšana no noliktavas bloka 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Preču grupu ievadīšana. Preču un pakalpojumu veidu klasifikatoru sagatavošana. 2

Trešdien,

11. martā

0915– 1035 Preču tipu izveidošana 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Ienākošo pavadzīmju ievadīšana, kontēšana 2

Ceturtdien,

12. martā

1430– 1550 Pārbaudes darbs - Izejošo rēķinu ievadīšana noliktavas blokā 2 Ieva Rebiņa
1555 – 1715 Pārbaudes s darbs - Ienākošo pavadzīmju ievadīšana 2

Piektdien,

13. martā

0915– 1035 Pārbaudes darba kļūdu analīze 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Nākamo periodu izdevumu grāmatošana 2

Pirmdien,

16. martā

1500– 1620 Darbinieku personas kartiņu aizpildīšana 2 Ieva Rebiņa
1625 – 1745 Darba kalendārs, grafiki 2

Otrdien,

17. martā

0915– 1035 Darba laika uzskaites tabulas 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Darba algas aprēķināšana, algu un aprēķinu saraksts 2

Trešdien,

18. martā

0915– 1035 Darba algas grāmatošana 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Darbinieku personiskais konts un tā aizpildīšana 2

Ceturtdien,

19. martā

1430– 1550 Atvaļinājuma un slimības naudas aprēķins 2 Ieva Rebiņa
1555 – 1715 Kontroldarbs –darbinieki un to algu uzskaites 2

Piektdien,

20. martā

0915– 1035 Bilances veidnes un kontu piesaistīšana 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Bilances veidnes un kontu piesaistīšana 2

Pirmdien,

23. martā

1500– 1620 Peļņas vai zaudējumu aprēķina veidnes, kontu piesaiste 2 Ieva Rebiņa
1625 – 1745 Peļņas vai zaudējumu aprēķina veidnes, kontu piesaiste 2

Otrdien,

24. martā

0915– 1035 Pārbaudes darbs –bilances veidņu izveidošana 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Pārbaudes darbs –bilances veidņu izveidošana 2

Trešdien,

25. martā

0915– 1035 Pārbaudes darbs – Peļņas vai zaudējumu aprēķina veidņu izveidošana 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Pārbaudes darbs – Peļņas vai zaudējumu aprēķina veidņu izveidošana 2

Ceturtdien,

26. martā

1430– 1550 Pārbaudes darba kļūdu analīze 2 Ieva Rebiņa
1555 – 1715 Gada pārskat vispārējie sastādīšanas principi 2

Piektdien,

27. martā

0915– 1035 Bilances sastādīšana, peļņas vai zaudējuma aprēķina kontu slēgšana 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200 Bilances sastādīšana, peļņas vai zaudējuma aprēķina kontu slēgšana 2

Pirmdien,

30. martā

1500– 1620 Noslēguma pārbaudes darbs. Saimniecisko operāciju grāmatošana 2 Ieva Rebiņa
1625 – 1745 Noslēguma pārbaudes darbs. Saimniecisko operāciju grāmatošana 2

Otrdien,

31. martā

0915– 1035 Noslēguma pārbaudes darbs. Dažādu dokumentu izveidošana 2 Ieva Rebiņa
1040 – 1200

Noslēguma pārbaudes darba kļūdu analīze

2

Партнеры по сотрудничеству

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.