VIII Starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās konferences “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” rakstu krājumā apkopoti studentu, maģistrantu, doktorantu, maģistru un doktoru konferencē nolasītie referāti. Konferencē piedalījās referenti no Latvijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Kazahstānas, Turcijas, Ēģiptes. Krājumā iekļauti 147 referentu 120 raksti, kuros iztirzāta ekonomikas, uzņēmējdarbības, finanšu, tiesību zinātnes, pedagoģijas, psiholoģijas, kulturoloģijas, filoloģijas, tūrisma, mākslas un dizaina problemātika.

Rakstu krājums

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.