Administrācija

Direktore
: 3 + 11 =

+ 371 672 110 39

+ 371 298 042 08

+ 371 673 380 21

Direktores vietniece studiju un metod. darbā
: 10 + 13 =

Inese Vingre-Ruskule

+ 371 673 380 21

+ 371 292 327 20

+ 371 673 380 21

Studiju daļas inspektore, studiju maksājumi, studiju kredīti
: 12 + 9 =

Olga Ose

+ 371 673 380 21

>+ 371 298 042 08

+ 371 673 380 21