Limon Tour
Driver
Tranzito
Sunday, February 18, 2018

social draugiem social facebooksocial twitter skype

Klausītāja iespējas

2017./2018. studiju gada 1.semestrī Grāmatvedības un finanšu koledža (turpmāk – GFK) aicina klausītāja statusā iegūt:

  • jaunas pamatprasmes un kompetences vai
  • papildināt un pilnveidot darba pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas.

Klausītājam tiek piedāvāts kopā ar GFK pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas studējošajiem apmeklēt studiju kursus:

Studiju kurss

Kredītpunktu skaits

Studiju forma

Grāmatvedības pamati

2

darba dienas vakaros vai brīvdienās

Vienkāršā ieraksta grāmatvedība

2

darba dienas vakaros

Valsts un pašvaldību budžeta grāmatvedība

2

darba dienas vakaros vai brīvdienās

Nodokļi un nodevas

3

darba dienas vakaros vai brīvdienās

Finanšu vadības pamati

4

darba dienas vakaros vai brīvdienās

Uzņēmējdarbības ekonomika

3

darba dienas vakaros vai brīvdienās

Finanses un kredīts

2

darba dienas vakaros vai brīvdienās

Civilā un darba aizsardzība

1

darba dienas vakaros vai brīvdienās

Dokumentu pārvaldība

1

darba dienas vakaros vai brīvdienās

Klausītāja iespējas:

  • veidot un papildināt savu izglītību pakāpeniski;
  • pārliecināties par izvēlēto nākamo profesiju;
  • pilnveidot esošo profesionālo kvalifikāciju;
  • kārtot pārbaudījumus un uzkrāt kredītpunktus, kas tiks izvērtēti un atzīti turpmākām studijām GFK vai citās Latvijas augstskolās, koledžās;
  • saņemt apliecību par izpildītajām akadēmiskajām saistībām;
  • nodrošināt savu konkurētspēju darba tirgū.

Iespēja pieteikties viena GFK studiju kursa vai vairāku kursu apgūšanai ir no 27.jūnija līdz 31.augustam.

Klausītājam mācību maksa tiek piemērota, pamatojoties uz studiju kursu kredītpunktu izmaksām. Maksa par vienu kredītpunktu – EUR 40.00.

Par GFK klausītāju var kļūt ikviens interesēnts ar atbilstošo iepriekš iegūto izglītību.

 

Партнеры по сотрудничеству

 

biznesakompleks logo fast soft gramatvediba un ekonomika
lietuvos verslo kolehija bilance bussinet
tilde lbka nordplus
 LOGO PU liaa LRGA logo

 

Brown Blue Orange