Limon Tour
Driver
Tranzito
Sunday, February 18, 2018
Уход за лицом 30 лет. Лучший уход за кожей лица летом. Уход за лицом летом. Йога занятия для начинающих. Быстрые занятия йогой для начинающих видео. Занятия йогой дома. Как сделать макияж. Скажите как сделать макияж глаз дома. Как правильно сделать макияж. Диеты для похудения отзывы. Полезная гречневая диета для похудения. Лучшие диеты для похудения. Эффективные диеты для быстрого похудения. самая быстрая диета для похудения дома. Хорошая диета для быстрого похудения. Хронический гастрит лечение. Быстрое лечение гастрита желудка. Схема лечения гастрита. Имбирный чай для похудения. Полезное имбирное похудение отзывы. Имбирный напиток для похудения рецепт. Домашние упражнения для похудения живота. Большой комплекс упражнений для живота похудения. Упражнения для похудения живота быстро.

Absolventu stāsti par savu koledžu

Lasīt tālāk...

 

social draugiem social facebooksocial twitter skype

Rakstos

Grāmatvedība un finanses

Studiju programma piedāvā reālas iespējas profesionālai izaugsmei un būt pārliecinošam darba tirgū, kurš vēlās kļūt veiksmīgs finanšu grāmatvedībā, biznesa finanšu vadībā un aktīvi piedalīties savas augstākas izglītības iegūšanā.

Read More
Studiju programma “Grāmatvedība un Finanses” ir izstrādāta un tiek realizēta atbilstoši
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam, kas izdots saskaņā ar Izglītības likuma 14. panata 19. punktu un Profesionālās izglītības likuma 23. panta otro daļu (20.03.2001.)
 • 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas “Grāmatvedis” standartam, kurš apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 6. jūnija rīkojumu Nr. 351.
 • Studiju programma "Grāmatvedība un finanses" licencēta 2002. gada janvārī, sākta īstenot no 2002. gada 15. marta, akreditēta līdz 2019. gadam.
Studiju programma “Grāmatvedība un Finanses” mērķis

Sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus grāmatvežus atbilstoši 4. kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām, kas spēj veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, sagatavot finanšu pārskatus atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem, aprēķināt un analizēt uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus, vadīt citus grāmatvedības darbiniekus, kā arī nodrošināt studējošo personīgu izaugsmi.

Studiju programmas uzdevumi
 • Nodrošināt iespēju apgūt aktuālas zināšanas, prasmes un kompetenci, kādas grāmatvedim nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanā mainīgajā vidē.
 • Veidot, attīstīt ekonomisko domāšanu un kompleksu pieeju grāmatvedības, ekonomisko un saimniecisko problēmu risināšanā.
 • Veicināt studentu iemaņas patstāvīgu lietišķo pētījumu veikšanai un to rezultātu praktiskai pielietošanai.
 • Sekmēt vispusīgas profesionālās prakses iespējas, attīstot studentu vispārīgās prasmes un kopīgās prasmes nozarē.
 • Attīstīt studentos starptautiskās grāmatvežu ētikas ievērošanu.
 • Nodrošināt studiju metodisko un tehnoloģisko norisi augstā kvalitātē.
 • Orientēt studentus uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanu un personīgās kompetences attīstību.
Studiju programmas struktūra
 
Vispārizglītojošie studiju kursi   20 KP*  25 %
Profesionālās nozares studiju kursi  36 KP  45 %
Profesionālā prakse  16 KP  20 %
Kvalifikācijas darbs  8 KP  10 %
Kopā:  80 KP  100 %
*kredītpunkts – Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) vienība studējošā darba uzskaitei, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam.
Studiju ilgums

Pilna laika studijas – 2 gadi
Nepilna laika studijas – 2 gadi un 3 mēneši
 
Studiju programmas saturs
 
Vispārizglītojošie studiju kursi
 • Mikroekonomika un makroekonomika
 • Matemātika un statistika ekonomistiem
 • Grāmatvedības pamati
 • Informātika
 • Tiesību zinības
 • Tirgzinības
 • Lietišķā korespondence un lietvedība
 • u.c.
Profesionālie studiju kursi
 • Finanšu grāmatvedība un nodokļi
 • Vadības grāmatvedība
 • Finanšu analīze
 • Revīzija un kontrole
 • Uzņēmējdarbība
 • Finanses un kredīts
 • u.c.
Izvēles studiju kursi
 • Saskarsmes un vadības psiholoģija
 • Budžeta grāmatvedība
 • Profesionālā ētika
 • Lietišķā svešvaloda
 • Nozaru grāmatvedība
 • Projektu grāmatvedība
 • Finanšu tirgus

Koledža ir Eiropas biznesa koledžu asociācijas BUSINET biedrs. Koledžas absolventiem ir iespējams saņemt BUSINET sertifikātu, kurš apliecina, ka:
 • studiju programma ir akreditēta
 • ietver sevī vienu no Eiropas valodām, kas nodrošina studenta komunikācijas iespējas
 • nodrošina Eiropas starpkultūru un standartu zināšanas

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir apguvis programmu un aizstāvējis kvalifikācijas darbu.

Programmas „Grāmatvedība un finanses” studiju kursu apraksti (.doc)
Grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarts (.doc)
Studiju programmas pašnovertējums 2011/12 (ENG)(pdf)
Studiju programmas pašnovertējums 2010/11 (pdf)

Sadarbības partneri

 

biznesakompleks logo fast soft gramatvediba un ekonomika
lietuvos verslo kolehija bilance bussinet
tilde lbka nordplus
 LOGO PU liaa LRGA logo

 

Brown Blue Orange